รถนิยม 01-08-2011รายการ รถนิยม
พิธีกร หมอโดม – สุทธิพงษ์ คนใหญ์
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 19.30 – 20.30 น.
เวลา 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น 4 ช่วง
Concept เป็นการนำเสนอสิ่งรอบตัวเกี่ยวกับรถทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในรูปแบบการนำเสนอที่สร้างสรรค์ด้วยมุมมองใหม่ๆ แฝงด้วยสาระความบันเทิง แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ที่เป็นตัวของตัวเองครบทุกอรรถรถ โดยที่ผู้ชมไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะนำเสนอหรือเกิดอะไรขึ้นในรายการ


0 ความคิดเห็น: