ข่าววันใหม่ 17 ตุลาคม 2554


ข่าววันใหม่ 17 ตุลาคม 2554


ข่าววันใหม่ เป็นรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าว จับประเด็นของวันที่ผ่านมา มานำเสนอให้กับกลุ่มผู้ชม ที่รับชมข่าวในช่วงเวลาดึก ตลอดจนการนำเสนอข่าวจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต และการแสดงข่าวหน้าหนึ่งของหนังส ...

อกอากาศทุกวัน เวลา 00:30 น.0 ความคิดเห็น: