ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 18 ตุลาคม 2554


เรื่องเล่าเช้านี้ 18 ตุลาคม 2554


เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้า ...

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น.
0 ความคิดเห็น: