เช้าวันใหม่ (ทิ้งกระสอบยักษ์ คันกั้นรังสิต) 1 พฤศจิกายน 2554


เช้าวันใหม่


ออกอากาศทางช่อง 3 : ทุกวัน เวลา 04.00 น.
ข่าวเช้าวันใหม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เสนอข่าว ทิ้งกระสอบยักษ์ คันกั้นรังสิต / ภาพน้ำสูงแตะท้องเครื่องบิน


0 ความคิดเห็น: