เรื่องเด่นเย็นนี้ (ผู้ว่าฯพ้อ ขอทบทวน 48 ชม.) 5 พฤศจิกายน 2554


เรื่องเด่นเย็นนี้


ออกอากาศทางช่อง 3 : วันจันทร์-วันศุกร์ 16.10 น. /วันเสาร์-วันอาทิตย์ 17.00 น.
ผู้ดำเนินรายการ: ธีระ ธัญไพบูลย์/ วราภรณ์ สมพงษ์/ สาธิต กรีกุล/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา/ บัญชา ชุมชัยเวทย์/ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง/ ม.ล.ณัฎฐกรณ์ เทวกุล

0 ความคิดเห็น: